Ochotnicza Straż Pożarna 
w Brwilnie
rok założenia 1928
O nas, czyli kilka słów o OSP Brwilno

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie sięga 1928 roku, kiedy to grupa mieszkańców, postanowiła powołać do życia Straż Ogniową. W 1930 roku, rozpoczęto budowę remizy, która w swojej formie, funkcjonowała przez 9 lat. Pierwszym jej Prezesem został Jan Cichocki. W latach 1933 – 42, funkcję tą piastował Klemens Kaczorowski -społecznik, poseł na sejm, zamordowany bestialsko przez hitlerowców, w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W czasie II wojny światowej, Niemcy urządzili w remizie kuźnię, dla swoich koni. Natomiast po zakończeniu działań zbrojnych, straż wznowiła swoją działalność i otrzymała niezbędny sprzęt gaśniczy, w tym na owe czasy, szczyt techniki, motopompę! 


W międzyczasie OSP zaczęła funkcjonować, nie tylko jako jednostka gaśnicza, ale również, jako ośrodek kulturalno - oświatowy. W tym celu został powołany Amatorski Zespół Artystyczny, przy OSP Brwilno, którym pokierował Marian Statkiewicz, późniejszy Prezes naszej jednostki. W remizie odbywały się cyklicznie przedstawienia, imprezy kulturalne oraz religijne.  


Z czasem, wybudowana przed wojną remiza, popadła w ruinę. Ówczesne władze, niechciały inwestować w obiekt, stojący na nieuregulowanym prawnie gruncie. W 1986 roku budynek został rozebrany. Od tej pory, losy naszej straży, są blisko dwudziestoletnią  tułaczką. Sprzęt przechowywany był, w prywatnych domach oraz w otrzymanych do użytkowania pomieszczeniach, w szkole w Brwilnie. 


W 1978 roku, nasza jednostka, obchodziła wspólnie z OSP Maszewo, jubileusz pięćdziesięciolecia  istnienia, na której otrzymała wiele słów uznania, za wkład w działalność, na rzecz lokalnej społeczności. 


W 2005 roku, dzięki ofiarności Urzędu Gminy Stara Biała, nasza straż otrzymała trzy kontenery biurowe, które służą nam do dnia dzisiejszego. W roku 2010, na wspomnianych kontenerach zamontowano nowy, dwuspadowy dach. Natomiast w 2012 roku, do remizy została doprowadzona bieżąca woda, podłączono sanitariaty oraz wykonano odpływ kanalizacji.  


Rok 2013 był dla Nas wyjątkowy. Obchodziliśmy  naszą 85 rocznicę istnienia. Wydarzenie to było również okazją do poświęcenia naszego sztandaru. 


W 2016 roku nasza jednostka pozyskała nowy wóz bojowy. Naszego wysłużonego i zasłużonego Żuka zamieniliśmy na IFAe W50L o pojemności zbiornika wodnego 2550L


Zapraszamy do historycznej  galerii >>TU<<


Kalendarium: 

 

1928- powstanie Straży Ogniowej w Brwilnie 

1928 -33 funkcję Prezesa piastuje Jan Cichocki 

1933-42 funkcję Prezesa piastuje Klemens Kaczorowski (poseł na Sejm, Społecznik, założyciel naszej jednostki) 

1942-45  remizę zajmują Niemcy, adaptując ją na kuźnię dla swoich koni

1945-50 funkcję Prezesa piastuje  Leon Forysiak 

1950-64 funkcję Prezesa piastuje Marian Statkiewicz  

1964-66 funkcję Prezesa piastuje Kazimierz Słomiński (kierownik szkoły w Brwilnie)  

1966-68 funkcję Prezesa piastuje Stefan Patora 

1978 – jubileusz pięćdziesięciolecia OSP Brwilno obchodzony wraz z OSP Maszewo  

1968-86 funkcję Naczelnika  piastuje Stanisław Różycki (współzałożyciel  naszej jednostki)  

1986-95 funkcję Prezesa Honorowego piastuje Stanisław Różycki 

2005- nasza jednostka otrzymuje trzy kontenery, które funkcjonują jako remiza 

1995-2011 funkcję Naczelnika  piastuje Stanisław Rosiak  

2011- 2015 funkcję Prezesa piastuje Edward Różycki, natomiast naczelnikiem zostaje Paweł Dąbrowski.  

2011- nasza jednostka nawiązuje współpracę, ze stowarzyszeniem Tradytor, w celu realizacji projektów związanych z upamiętnieniem Miejsc Pamięci Narodowej w Brwilnie i okolicach.  

2012- rozpoczęto zbiórkę na zakup sztandaru dla naszej jednostki. 

2013- obchody 85-lecia oraz wręcznie sztandaru naszej jednostce.

2016- funkcję Prezesa piastuje Janusz Stupecki, natomiast naczelnikiem zostaje Krzysztof Perkowski.

Kreator strony - przetestuj